Hockey Club Raxoi

Inicio » Hockey Club Raxoi

Hockey Club Raxoi

Acta_Constitución_Anónima

Reunidos en Santiago de Compostela, a las 19 horas del día ocho de Enero de 
Mil Novecientos Ochenta y Nueve, las personas que se citan: D. José López Va
rela, D. José Fontán Prieto, D. Ramón Muiña Pena, D. Carlos Ramón Dubert Cuns, D. Carlos Iritarnegaray Tarrío, D. Pedro Díaz Díaz, D. Pablo San José Boquete, entre otros; todos ellos relacionados entre sí por vínculos de carácter social, y reconociéndose con plena capacidad de obrar, expresan su voluntad de asociarse para fomentar y desarrollar actividades deportivas, y para ello hacen constar su propósito de fundar el Club de Hockey Raxoi…Galego…

hc-raxoi-logo-30-aniversario-v2.0

Así comeza a historia do equipo decano do Hóckey a patíns en Santiago de Compostela. Dende aquel 8 de Xaneiro pasaron xa 30 anos ao longo dos que varias xeracións de nenos e mozos desenvolveron as súas habilidades neste deporte.

O Hóckey Club Raxoi continúa no seu empeño de fomentar e desenvolver as capacidades deportivas e sociais do conxunto de nenos e mozos que forman parte do club creando un ambiente de deportividade e respecto

Para iso, non só é moi importante o compromiso e apoio das familias que formamos parte deste proxecto, senón tamén dos patrocinadores e colaboradores que axudan desinteresadamente en que poidamos asumir os custos que supoñen o desenvolvemento das competicións. Dende este foro queremos darlle as grazas a todos aqueles que nalgún momento achegaron e seguirán achegando o seu granito de area para que o Hóckey Club Raxoi poida cumprir 30 anos máis.

Uns breves pensamentos sobre o deporte:

“Mens sana in corpore sano.”

” Un equipo é como un bo reloxo: se se perde unha peza aínda é bonito, pero xa non funciona igual.”

  • Ruud Gullit, ex futbolista.

“Ningún xogador é tan bo como todos xuntos.”

  • Alfredo Di Stéfano, ex futbolista.

“Non abonda con gañar. A vitoria hai que conseguila dunha forma determinada.”

  • Emilio Butragueño, ex futbolista español.

 Castellano…

Así comienza la historia del equipo decano del Hockey sobre patines en Santiago de Compostela. Desde aquel 8 de Enero han pasado ya 25 años a lo largo de los que varias generaciones de niños y jóvenes han desarrollado sus habilidades en este deporte.

El Hockey Club Raxoi continúa en su empeño de fomentar y desarrollar las capacidades deportivas y sociales del conjunto de niños y jóvenes que forman parte del club creando un ambiente de deportividad y respeto

Para ello, no sólo es muy importante el compromiso y apoyo de las familias que formamos parte de este proyecto, sino también de los patrocinadores y colaboradores que ayudan desinteresadamente en que podamos asumir los costes que suponen el desarrollo de las competiciones. Desde este foro queremos darle las gracias a todos aquellos que en algún momento han aportado y seguirán aportando su granito de arena para que el Hockey Club Raxoi pueda cumplir 25 años más.

Unos breves pensamientos sobre el deporte:

“Mens sana in corpore sano.”

” Un equipo es como un buen reloj: si se pierde una pieza todavía es bonito, pero ya no funciona igual. ”

  • Ruud Gullit, ex futbolista.

“Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”.

  • Alfredo Di Stéfano, ex futbolista.

“No basta con ganar. La victoria hay que conseguirla de una forma determinada”

  • Emilio Butragueño, ex futbolista español.