Hockey Club Raxoi

Inicio » Mecenazgo

Mecenazgo

Galego…

Desgraciadamente cada día é máis complicado a consecución de patrocinios que faciliten a xestión económica dun club modesto tendo en conta os custos que supoñen a competición (material deportivo, equipamentos, fichas, árbitros e demais custos federativos).

Abrimos a todos os amigos do Hockey Club Raxoi e do Hockey sobre patíns en xeral a posibilidade de contribuír desinteresadamente ao noso labor de fomentar este deporte na cidade de Santiago de Compostela.

Para iso, podedes contribuir coas achegas que consideredes oportunas a través da seguinte ligazón de PayPal.

Donate Button with Credit Cards

Castellano…

Desgraciadamente cada día es más complicado la consecución de patrocinios que faciliten la gestión económica de un club modesto teniendo en cuenta los costes que suponen la competición (material deportivo, equipaciones, fichas, árbitros y demás costes federativos).

Abrimos a todos los amigos del Hockey Club Raxoi y del Hockey sobre patines en general la posibilidad de contribuir desinteresadamente a nuestra labor de fomentar este deporte en la ciudad de Santiago de Compostela.

Para ello, podéis contribuir con las aportaciones que consideréis oportunas a través del siguiente enlace de PayPal.

Donate Button with Credit Cards